Kehalise kasvatuse õpetaja

Avaldaja Andero Põllu
27.12.2019

Kehalise kasvatuse ja riigikaitse õpetaja otsib osalise koormusega tööd nii üldhariduskooli kui gümnaasiumi, alates jaanuarist 2020. 

Kehaline kasvatus, Militaarõpe
Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Tartumaa, Tartu, Tallinn.
Andero Põllu
53400697
polluandero@gmail.com