Klassiõpetaja, abiõpetaja

Avaldaja Kersti Nõmme
08.01.2020

Heimtali Põhikool võtab konkursi korras tööle:

  • I kooliastme klassiõpetaja (1,0 ametikohta)
  • abiõpetaja (1,0 ametikohta ära oleva töötaja asendamiseks).

Kõikidel ametikohtadel soovitav eripedagoogiline ettevalmistus.

Kandideerimiseks palun saata avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad aadressil:

Heimtali Põhikool, Pargi ring 1, Heimtali, Viljandi vald, 71102 Viljandimaa või kooli e-posti aadressil kool@heimtali.vil.ee.

Kandideerimise tähtaeg  2, veebruar 2020.

Tööle asumine:

  • I kooliastme klassiõpetaja – esimesel võimalusel
  • abiõpetaja – alates 17. veebruar 2020 (ära oleva töötaja asendamiseks)

Info:

Telefon: 4351095

E-post: kool@heimtali.vil.ee, eero.metsvahi@viljandivald.ee

Heimtali Põhikool, Pargi ring 1, Heimtali küla, Viljandi vald, Viljandimaa 71102
08.01.2020
02.02.2020
Eero Metsvahi
4351095
kool@heimtali.vil.ee, eero.metsvahi@viljandivald.ee