Matemaatika, keemia ja kõrgem matemaatika

Avaldaja Margo Männi
08.01.2020

Aitan õppida matemaatikas, keemias ja kõrgemas matemaatikas põhikooli ja gümnaasiumi tasemel ja abistan ka kõrgemas matemaatikas. Kõik, kes tahavad valmistuda eksamiteks, tasemetöödeks ja sisseastumiskatseteks, võivad ka kontakteeruda. Vastuvõtt on Tallinnas.

Keemia, Loodusõpetus, Matemaatika
Tallinn
Margo Männi
+37253504769
margo.manni@mail.ee