Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Avaldaja Priit Dieves
10.03.2020

Oman kvalifitseeritud erialast kõrgharidust Tartu Ülikoolist. Olen töötanud aastaid kõikide klassidega, kus õpitakse ja õpetatakse ajalugu ning ühiskonnaõpetust (5.-12. klass). Lisainfot saab allolevatelt kontaktidelt.

Ajalugu, Ühiskonnaõpetus
Eesti
Priit Dieves
58802443
priit.dieves@gmail.com
Harno logo