Otepää Gümnaasiumi direktori töökuulutus

Avaldaja Monika Otrokova
09.04.2020

Direktori ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, kooli meeskonna juhtimine, õpilaste arengu toetamine, koostöö arendamine lapsevanematega ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

 

Kandidaadile esitatavad nõuded:

• magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

• juhtimiskompetentsid ja –kogemus

• eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus

• nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused

• teadmised haridusvaldkonnas

• eesti keele oskus kõrgtasemel

• ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel

 

Kandidaadil esitada:

• avaldus ametikohale asumiseks;

• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;

• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;

• motivatsioonikiri, kus kandidaat kirjeldab mõnda oma saavutust juhina.

 

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö asukoht: Otepää

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 5. mail 2020. a e-posti aadressile vald@otepaa.ee.

Täiendav info telefonil 523 9139, Janika Laur - haridusspetsialist.

 

Otepää
09.04.2020
05.05.2020
Janika Laur
523 9139
vald@otepaa.ee