Koolipsühholoog

Avaldaja Meloodia
13.05.2020

Vaida Põhikool, mis asub looduslikult kaunis kohas, Tallinnast umbes 20 km kaugusel, otsib alates uuest õppeaastast osalise koormusega (0,5 koormus 20 tundi nädalas) koolipsühholoogi.

Koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Kandideerijal tutvuda kutsestandardiga https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/exportPdf/10562892

Kool pakub meeldivat, innovaatilist õpi-ja töökeskkonda. Koolipere on väike. Rae valla haridustöötajatel on võimalik kasutada soodushinnaga Rae Spordikeskuse teenuseid. Vaida Põhikooli on saanud 2017. aastal Harjumaa Turvalise kooli tiitli, 2019. aastal on Eesti Vabariigi presidendi tunnustuse "Kaunis Kodu" asutuste kategoorias. Konkurss kestab kuni 11.06.2020.

CV ja kaaskiri saata direktor@vaidakool.ee

 

Harjumaa, Rae vald, Vaida alevik, Vana-Vaida tee 15
13.05.2020
11.06.2020
Piret Hallik
55568727
direktor@vaidakool.ee