Põhikooli aineõpetajad

Avaldaja Mare Paarasma
01.06.2020

Koonga Kool kuulutab välja konkursi järgmistele osalise koormusega õpetaja ametikohtadele alates 01.09.2020: töö- ja tehnoloogiaõpetus, kästiöö- ja kodundus, inglise keel, informaatika ja robootika, HEV laste õpetamine.

Avaldus, CV ja kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata kuni 14.06.2020 e-postile koongakool@laaneranna.ee  Info tel +372 56 638 246

Erivajaduslik, Informaatika, Inglise keel, Tehnoloogiaõpetus
Koonga küla, Lääneranna vald, Pärnumaa
01.06.2020
14.06.2020
Mare Paarasma
56638246
mare.paarasma@laaneranna.ee