Klassiõpetajad

Avaldaja Liia Guthan
02.06.2020

Tartu Raatuse Kool otsib oma meeskonda kahte täiskohaga klassiõpetajat.

Dokumendid esitada hiljemat 15.06.2020

Tööle asumise aeg: 24.08.2020

Edukas kandidaat:

- vastab kvalifikatsiooninõuetele,
- on avatud haridusinnovatsioonidele
- teeb meelsasti meeskonnatööd ning on väga hea suhtleja,
- on väga hea pingetaluvusega,
- on leidlik ja oskab kasutada IKT vahendeid,
- oskab võõrkeeli,
- on korrektne töös dokumentidega,
- suudab iseseisvalt otsustada ja vastutada.

Motivatsioonikiri/avaldus, haridust tõendavad dokumendid ja CV palun esitada e-posti teel aadressile toomas.kink@raad.tartu.ee. Täpsem informatsioon: Toomas Kink, 5064 297

Tartu
02.06.2020
15.06.2020
Liia Guthan
7461 721
liia.guthan@raatuse.tartu.ee