Eesti keele teise keelena eratunnid Tallinnas

Avaldaja Sirli Prausen
23.07.2020

Eesti keele kui teise keele eratunnid Tallinnas, hind 18 eurot (45 minutit), lähemalt vt http://www.keeletund.ee. Õpetaja emakeel on eesti keel, tal on 5-aastane töökogemus vene koolis. 

Eesti keel (võõrkeel)
Tallinn
Sirli Prausen
5154745
sirli.prausen@gmail.com
Harno logo