Sotsiaalteadused, loodusteadused, sotsiaalpedagoog, käsitöö- ja kodundus

Avaldaja Hele Kroon
27.07.2020

Olen valmis 2020/21. õppeaastal tööle asuma Võru- ja Põlvamaal sotsiaal- ja loodusteaduste õpetajana, sotsiaalpedagoogina, käsitöö- ja kodundus õpetajana põhikooli tasemel.

Ajalugu, Bioloogia, Füüsika, Geograafia, Inimeseõpetus, Keemia, Kodundus, Käsitöö, Loodusõpetus, Ühiskonnaõpetus
Võrumaa
Hele Kroon
5243038
helekroon@gmail.com
Harno logo