Kehalise kasvatuse õpetaja/ liikumisõpetaja

Avaldaja Kati-Kreet Marran
26.08.2020

Kuna tegelen ise igapäevaselt spordiga ja olen lõpetanud ülikooli kehalise kasvatuse ja sport erialal, siis oleks soov oma teadmisi edasi anda.

Kehaline kasvatus
Tartu/ Tartumaa
Kati-Kreet Marran
56577637
katikreet09@gmail.com
Harno logo