Matemaatika, keemia ja kõrgem matemaatika

Avaldaja Margo Männi
01.09.2020

Aitan õppida  matemaatikas, keemias ja kõrgemas matemaatikas põhikooli ja gümnaasiumi tasemel  ja abistan ka kõrgemas matemaatikas. Kõik, kes tahavad valmistuda eksamiteks, tasemetöödeks ja sisseastumiskatseteks, võivad ka kontakteeruda. Vastuvõtt on Tallinnas. Kuna endiselt on  Covid19 murekohaks, siis teen soovi korral ja üldise distantsõppe tingimustes ka Skype tunde.

Keemia, Loodusõpetus, Matemaatika
Tallinn
Margo Männi
+37253504769
margo.manni@mail.ee
Harno logo