Sotsiaalpedagoog

Avaldaja Madli Leikop
14.09.2020

Tartu Waldorfgümnaasiumi ülaastmesse (8-12. klass) otsitakse sellest sügisest 0,5 koormusega sotsiaalpedagoogi.

Sotsiaalpedagoogi põhilisemate tööülesannet hulka kuuluvad:

õpilaste, vanemate ja õpetajate nõustamine;

kooli kodukorra täitmise jälgimine;

kohanemis-, käitumis- ja õpiprobleemidega õpilase tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine võrgustikutöö korraldamise kaudu; 

8-12. klassis karjäärialase info jagamine ning nõustamine, karjääriplaneerimise alaste ürituste ning kohtumiste korraldamine;

koostöö kooli töörühmade ja tugispetsialistidega ning kooliväliste tugikeskuste spetsialistidega.

Tegemist on asenduskohaga põhitöötaja naasmiseni. Õpilasi on 8.-12. klassini kokku 120.

Kellel huvi tekib, palume võtta ühendust kooliga aadressil internk@waldorfkool.info ja saata oma CV koos kaaskirjaga (miks olete otsustanud kandideerida waldorfkooli ja mida oma töös kõige tähtsamaks peate) enne 30. septembrit!

 

Tartu
14.09.2020
30.10.2020
Ann Tuulikki
internk@waldorfkool.info