Eesti keel teise keelena

Avaldaja Sirli Prausen
30.12.2020

Intensiivne individuaalõpe, kus igale õpilasele koostatakse õppekava vastavalt sellele, mida tal on vaja õppida. Tulemus paraneb keskmiselt 25-30 punkti (võrreldes proovikesamiga või varasema hindega). Individuaalne juhendamine igal sammul aitab taastada õpilase usku endasse ja hakkamasaamisesse. 

Eesti keel (võõrkeel)
Tallinn
Sirli Prausen
5154745
sirli.prausen@gmail.com
Harno logo