Eratunnid katseteks ning eksamiteks valmistumiseks

Avaldaja Eraopetaja Tallinnas
03.01.2021

Tere!
 
Pakun personaalseid kursuseid katsete ning eksamite edukaks läbimiseks. Juhendan igapäevaselt õpilasi eesti keeles, matemaatikas kui ka inglise keeles. Põhikooli lõpetavatele õpilastele viin läbi kursuseid juba kolmandat aastat ning tagasiside on olnud ainult positiivne.
Samuti saan olla abiks ka muude kooliülesannetega.
Lisainfo ning küsimused e-mailil: eraopetajatallinnas@gmail.com
 
Tänan tähelepanu eest!
Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Eesti keel (emakeel), Eesti keel (võõrkeel), Erialakeel, Füüsika, Geograafia, Inglise keel, Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Keskkonnakaitse, Kirjandus, Kodundus, Kunst, Käsitöö, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Meediatehnoloogiad, Militaarõpe, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Vene keel (võõrkeel), Ühiskonnaõpetus
Eraopetaja Tallinnas
eraopetajatallinnas@gmail.com
Harno logo