Matemaatika,keemia ja kõrgem matemaatika

Avaldaja Margo Männi
06.05.2021

Aitan õppida eksamiteks,sh  9kl matemaatika ja keemia lõpueksamiteks,gümnaasiumi matemaatika riigieksamiks ja  töödeks-arvestusteks.Suvel aitan valmistuda ülikooli sisseastumiskatseteks ja 6-12 kl järeltöödeks.Suvel teen ka kontakttunde.

Keemia, Matemaatika
Tallinn
Margo Männi
53504769
margo.manni@mail.ee
Harno logo