Koolipsühholoog

Avaldaja Kaija Vaskma
07.06.2021

Tartu Emajõe Kool pakub tööd koolipsühholoogile.

Töö kirjeldus: õpilaste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Osaline koormus, 0,5 ametikohta.

Kvalifikatsiooninõuded: haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määruse nr 30 "Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded" alusel on koolipsühholoogi kvalifikatsiooninõueteks erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse.

Tööleasumise aeg  augustis 2021.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 21. juuniks 2021. a e-posti aadressile kool@tek.tartu.ee.

Vabaduse pst 14, Tartu
07.06.2021
21.06.2021
Riina Kiting
740 0269
kool@tek.tartu.ee
Harno logo