Muusikaõpetaja lasteaias (0,5)

Avaldaja Liia Guthan
08.06.2021

Hea muusikaõpetaja!

Kui Sul on tahet ja suutlikkust erivanuses lasteaialastes sütitada muusikaarmastust, siis kirjuta, kuidas Sa seda teed ja milliseid teadmisi, oskusi ja kogemusi oled selleks elu jooksul omandanud.
Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaed ootab kirja enne 18. juunit aadressile: kylvi@luterlik.edu.ee
Tööle asumine hiljemalt 1. september 2021; 0,5 koormusega. 
Võimalus on oma tegevust laiendada ka huvikoolis ja lasteaia teistes valdkondades.  
Tartu
08.06.2021
18.06.2021
Liia Guthan
5234798
liia@luterlik.edu.ee
Harno logo