Eratunnid reaal- ja humanitaarteadustes

Avaldaja Jasper Laur
26.10.2021

Hei! Olen rõõmsameelne, kohusetundlik ja ettevõtlik ning armastan üle kõige keemiat ja bioloogiat. Õpin klaverit, osalen olümpiaadidel ning olen täiendanud oma haridusteed vahetusõpilasena USA-s. Reaalainete õpetamisega tegelen juba kolmandat aastat. Eelkõige olen õpetanud 9.-10. klasside õpilasi. Õpetajaks olemise juures on minu kõige suuremaks motivaatoriks õpilase õpirõõmu tekkimine. Aitan õpilasele keerulise ja tüütuna tunduvad ained meelepäraseks muuta. Kui õpilane taipab õpitu sisu ning leiab õpitule elulisi rakendusi, tundub ainevaldkond huvitav ja kutsuv. Seejuures pean oluliseks, et õpilane oleks võimeline arutlema ning ka iseseisvalt ainealaseid probleeme lahendama. Kui tunned, et oled kimpus reaalainetega, siis võta minuga julgelt ühendust. Väikesed sammud aitavad teostada suuri unistusi!

Ajalugu, Algõpetus, Alusharidus, Bioloogia, Eesti keel (emakeel), Füüsika, Geograafia, Inglise keel, Keemia, Kirjandus, Käsitöö, Loodusõpetus, Majandus, Matemaatika, Muusika, Muusika ja esituskunstid, Prantsuse keel, Ühiskonnaõpetus
Tartu
Jasper Laur
56641234
laur.jasper@gmail.com
Haridus- ja Noorteamet