Vene keele õpetaja

Avaldaja Marika Karo
16.11.2021

Kambja Ignatsi Jaagu Kool võtab konkursi korras tööle

VENE KEELE ÕPETAJA (osakoormusega, 18 kontakttundi)

Nõudmised kandidaadile:

  • magistrikraad ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad kutsestandardis kirjeldatud pedagoogilised kompetentsid;
  • väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskused.

Õpetaja ülesanne on toetada iga õppija arengut, lähtudes tema tasemest, võimetest ja vajadustest ning õppekavas seatud eesmärkidest. Õpetaja arendab järjepidevalt oma kutseoskusi.

Tööleasumine 2022. aasta jaanuarikuus.

Avaldus koos CV, nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiate ja isikut tõendava dokumendi koopiaga saata 17. detsembriks 2021 e-posti aadressil kool@kambja.edu.ee.

Lisainfo telefonil 54 502 161 (Marika Karo), www. http://kambja.edu.ee.

Vene keel (võõrkeel)
Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa
16.11.2021
16.12.2021
Marika Karo
54 502161
marika.karo@kambja.edu
Haridus- ja Noorteamet