Kuressaare Nooruse Kool võtab tööle matemaatikaõpetaja

Avaldaja Madli-Maria Naulainen
22.12.2021

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata digitaalallkirjastatult e-aadressidele toomas.takkis@nooruse.edu.ee ja kool@nooruse.edu.ee.

Matemaatika
Kuressaare
22.12.2021
31.03.2022
Toomas Takkis
505 6094
kool@nooruse.edu.ee
Haridus- ja Noorteamet