HEVKO koordineerija

Avaldaja Madli-Maria Naulainen
02.03.2022

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palume saata kooli sekretärile kool@nooruse.edu.ee hiljemalt 03.04.2022.
Täiendav info Toomas Takkis (direktor), toomas.takkis@nooruse.edu.ee
Kuressaare
02.03.2022
03.04.2022
Toomas Takkis
45 56 575
kool@nooruse.edu.ee
Haridus- ja Noorteamet