Martin Sillaots

    Martin Sillaots

    Martin Sillaots poolt

    LOR kogukond jääb avatuks igavesti :). Kursust on plaanis korrata tulevikus. Õppematerjalid on plaanis kursuslaste poolt tehtud kommentaaride ja leitud huvitavate näidetega täiendada ning avaldada Koolielu õppematerjalide (repositooriumi) sektsioonis. Seniste veebilehtede asemele tulevad viited repositooriumis asuvatele materjalidele. Materjalid avaldatakse ka e-ülikooli repositooriumis http://www.e-ope.ee/repositoorium.

    Haridus- ja Noorteamet