Egle Kampus

    Egle Kampus

    Egle Kampus poolt

    Minu kodutöö leiab aadressilt http://oppija.wordpress.com/2009/11/21/2-ulesanne/

    PS! Mis on Koolielu 2 LOR kogukonna tulevik? Kas materjalid jäävad pikaks ajaks kättesaadavaks?

    Haridus- ja Noorteamet