Egle Kampus

    Egle Kampus

    Egle Kampus poolt

    Tere-tere!

    Mulle sobivad kursuse eesmärgid väga hästi. Sealt küll ei selgu, millisel tasemel need need lõpuks saavutatakse:) Igatseks põhjalikemaid teadmisi ja oskusi, sest mõningane kokkupuude on juba olemas. Repositooriumite juurest on mind siiani eemale peletanud nendes peituvate materjalide ebaühtlane tase, tahaks otsida ainult väga heade õppematerjalide hulgast.

    Võtsin endale aega, enda eesmärgi leidmiseks ja sõnastamiseks. Kursusel tahaksin keskenduda kõrghariduses kasutatavate rahvusvaheliselt kõige tuntumate ja enam kasutatavamate repo-de uurimiseks (ja üldiseks võrdlemiseks Eesti omadega). Minu tänane küsimus on: kas Ariadne ja Merlot on õiged valikud? Või on mõni kõrghariduses tegija ära ununenud?