Heljut Kalda

    Heljut Kalda

    Heljut Kalda poolt

    Tere!

    Mina olen aastate jooksul teinud õppematerjale, mida võiks nimetada õpiobjektideks või õpiobjektide osakesteks. Need on Adobe Flash programmiga tehtud interaktiivsed materjalid. Olen mõned ka paigutanud e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumi. Minu eesmärgiks oleks luua õpiobjektide osakeste repositoorium, mille omapära oleks selles, et kui keegi kasutab seal olevaid materjale, siis jääb sellest ka jälg maha, et näeks, millised materjalid pakuvad teistele huvi. Mina näen repositooriumis eelkõige kohta, kust leida materjali, mida ma saaksin väikese kohendamisega oma töös kasutada, samuti võimalust pakkuda sellist materjali teistele.

    Haridus- ja Noorteamet