Kaarin Vask

  Kaarin Vask

  Kaarin Vask poolt

  Tere,

  Olen repositooriumite teemaga veidi küll kokku puutunud, kuid põhjalikumaks uurimiseks ei ole kunagi jätkunud aega. Tean, et nendest võib leida palju põnevat ja kasulikku, kuid lükanud sügavama kaevamise pidevalt edasi. Välismaistes repositooriumites olen kokku puutunud väga erineva tasemega materjalidega, ka Koolielus on neid mitmesuguseid. Kiitma pean uut e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumit, kus on minu meelest väga head materjalid. Aga seal on eelnenud ka tugev kontroll enne nende avaldamist.
  Mis võiks siis olla minu eesmärgiks sellel kursusel? Kindlasti parem materjalide leidmisoskus, üldse parem repositooriumite kasutamisoskus. Tahaksin teada, kas materjalide leitavus sõltub ainult autorite suvast (teemade, kategooriate, märksõnade kasutamine, oma materjalide lihtsalt leitavaks tegemine) või saaksin ma ise mingeid kavalaid nippe enda aitamiseks kasutada?
  http://katyek.wordpress.com/2009/11/09/repositooriumid-1/

  Haridus- ja Noorteamet