Milline oleks parem matemaatika ainekava?


Autor: Merje Pors 14. August 2012 Kommentaarid (3)

Eile ilmus uudis, et ministeerium tahab paremat matemaatika ainekava. Samuti ütles minister Aaviksoo, et ainekavade koostamisel tuleks neid vaadata sellise pilguga, et mis peaks olema ühe kodaniku teadmiste raudvaras. Mida teie arvate, mida võtta, mida jätta praeguse ainekava puhul? Mis on praeguse ainekava puhul halvasti?

"Haridus- ja teadusministeerium tellis Tallinna ülikoolilt uuringu, et analüüsida PISA testides tugevaid tulemusi saavutanud riikide põhikooli matemaatika ainekavasid, kirjutab Postimees.

Uuringu tulemustele toetudes loodab ministeerium lahendada matemaatika õpetamist segavaid probleeme. Ministeeriumi nõunik Maie Soll ütles ajalehele, et lähteülesande kohaselt peab uurimisgrupp analüüsima nende häid testitulemusi saavutanud riikide ainekavasid, mis on võrdlemisi kaasaegsed. 8500 eurot maksma mineva uuringuga võrreldakse, milline on õppekava mahu, õpieesmärkide ja meetodite seos õpilaste tugevate tulemustega rahvusvahelises PISA testis.

Solli sõnul tellis ministeerium uuringu, kuna kehtiv põhikooli õppekava on saanud kriitikat. "Kui vaadata meediakajastust, siis ilmneb, et matemaatika õppekava ei ole õpilastele jõukohane ja sisaldab kohati ebavajalikku," rääkis Soll.

Uuring keskendub põhjalikumalt viie riigi õppekavadele, millest kaks on tugevate PISA tulemustega ja kaks mitte. Uuringu tulemused selguvad jaanuaris."


   
 
Haridus- ja Noorteamet