• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • Nutiseadmete kasutamine õppetöös (21.08 - 26.11)
  • suletud kogukond
  • 32 liiget

  Nutiseadmete kasutamine õppetöös (21.08 - 26.11)

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • Lümanda tulevikukool
  • avatud kogukond
  • 13 liiget

  Lümanda tulevikukool

  kogemustevahetuskeskkond
 • E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 6
  • suletud kogukond
  • 13 liiget

  E-kursus „Infootsingu ABC õpetajale“ 6

  Tänapäeva digitaliseerunud maailmas ümbritseb meid väga palju infot.  Selleks, et infohulka mitte ära uppuda on eriti oluliseks oskuseks saanud info otsimine ja selekteerimine. Kursusel tutvutakse mitmete erinevate kvaliteetsete infoallikatega. Kui õige info on leitud, on oluline seda ka korrastada...
 • Meie rühma väljasõit
  • avatud kogukond
  • 1 liige

  Meie rühma väljasõit

  Meie rühma väljasõit.
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 9"
  • suletud kogukond
  • 15 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 9"

   Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • Urvaste
  • avatud kogukond
  • 6 liiget

  Urvaste

 • Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium) 2017
  • suletud kogukond
  • 16 liiget

  Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium) 2017

  Digialgus: Помощь в развитии творчества при помощи технологий   Объем:  1,24 EAP ( 32 ak/h) Форма обучения: 4х4ч - аудиторное обучение + 16ч - самостоятельная работа. Темы: Фотографии в интернете и в смарт-устройствах Программы для рисования и использование...
 • Õpetaja loob ja jagab (RRG) kevad 2017
  • suletud kogukond
  • 21 liiget

  Õpetaja loob ja jagab (RRG) kevad 2017

  Kogukond on loodud kursuse "Õpetaja loob ja jagab" Rakvere Reaalgümnaasiumi sisekoolitusel osalevatele õpetajatele.  Koolituspäevad: 20.02.2017 kell 14:30 - 17:30 27.02.2017 kell 14:30 - 17:30 06.03.2017 kell 14:30 - 17:30 17.03.2017 kell 14:30 - 17:30 Toimumise...