• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • E-kursus "Juhendite loomine 8"
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  E-kursus "Juhendite loomine 8"

  Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama...
 • Interaktiivne tahvel õppetöös - Tallinna Lindakivi Lasteaed
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  Interaktiivne tahvel õppetöös - Tallinna Lindakivi Lasteaed

    Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete...
 • KAK-i tulevikuõpetaja
  • avatud kogukond
  • 17 liiget

  KAK-i tulevikuõpetaja

  Enesetäiendus
 • Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (VKrK)
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (VKrK)

  Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatud. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate sotsiaalsete tarkvaradega,...
 • E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 6"
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 6"

  Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi,...
 • Digialus: Õpetaja loob ja jagab
  • avatud kogukond
  • 2 liiget

  Digialus: Õpetaja loob ja jagab

  Rakke Gümnaasium
 • Leisi tulevikuõpetaja
  • avatud kogukond
  • 15 liiget

  Leisi tulevikuõpetaja

 • Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses SMART (Heimtali ja Saarepeedi)
  • suletud kogukond
  • 20 liiget

  Interaktiivsed tahvlid õppetöös - fookuses SMART (Heimtali ja Saarepeedi)

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi...
 • Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART (Tartu Hiie Kool)
  • suletud kogukond
  • 13 liiget

  Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART (Tartu Hiie Kool)

  Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite...