• Kogukonnad
 • Kogukond

Kogukonnad

Kogukondades ehk aine- ja huvialastes gruppides on võimalik jagada olulist infot, õppematerjale ning vahetada kogemusi. Iga Koolielu registreerunud kasutaja saab kogukonna luua; näiteks võib see sobida aineseltsi või ühe kooli töötajate või sarnase huviga Koolielu kasutajate ühiskoolituseks või info jagamise kohaks. Kogukondades toimuvad ka Koolielu veebipõhised koolitused. 

 • Loob ja jagab (Simuna kool)
  • suletud kogukond
  • 15 liiget

  Loob ja jagab (Simuna kool)

  Koolielu kogukond on loodud kursuse "Õpetaja loob ja jagab" Simuna kooli õpetajatele.  „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ 2014-2020.1.02.001002.02.15-0002.  Sellel kogukonnal on suletud liikmelisus. Kui soovida paluda enda liikmeks lisamist, vajuta...
 • Õpetaja loob ja jagab (THMK)
  • suletud kogukond
  • 21 liiget

  Õpetaja loob ja jagab (THMK)

  Kogukond on loodud kursuse "Õpetaja loob ja jagab" Tartu Herbert Masingu Kooli sisekoolitusel osalevatele õpetajatele.  Koolituspäevad: 26.01.2017 kell 12:45 - 16:00 02.02.2017 kell 12:45 - 16:00 09.02.2017 kell 12:45 - 16:00 16.02.2017 kell 12:45 - 16:00 Toimumise koht:...
 • E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10"
  • suletud kogukond
  • 20 liiget

  E-kursus "Nutiseadmete kasutamine õppetöös 10"

  Nutiseadmed (tahvelarvuti, nutitelefon jne) on õpilaste jaoks muutunud igapäevaseks tarbeesemeks. Seda tuleks ka õppetöös ära kasutada. Kursusel tutvutakse nutiseadmete võimalustega, kuidas saaks neid rakendada õppeprotsessis. Samuti tutvutakse seadmetes olevate seadetega ja vabavaraliste...
 • E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 7"
  • suletud kogukond
  • 20 liiget

  E-kursus "Esitluste loomine ilma PowerPointita 7"

  Kursuse lühikirjeldus: Esitlusi kasutatakse koolis väga palju. Traditsiooniliselt luuakse need kas programmiga PowerPoint või OpenOffice . Web 2.0 vahendite rohkus on ka siin õpetajale appi tulnud ja pakub väga erinevaid lahendusi. E-kursusel tutvume erinevate vahenditega ja vahetame kogemusi,...
 • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 8"
  • suletud kogukond
  • 26 liiget

  E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 8"

   Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab...
 • E-kursus "Juhendite loomine 8"
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  E-kursus "Juhendite loomine 8"

  Erinevat tüüpi juhendite loomise oskus on õpetajatele tänapäeva koolis väga oluline. Käesoleval e-kursusel tutvuvad õpetajad erinevat liiki juhenditega (tekstipõhine, esitlus, slidecast ehk slaidide vaatamine sünkroonselt heliga, screencast ehk videojuhend), õpivad neid hindama, looma ja avaldama...
 • Interaktiivne tahvel õppetöös - Tallinna Lindakivi Lasteaed
  • suletud kogukond
  • 18 liiget

  Interaktiivne tahvel õppetöös - Tallinna Lindakivi Lasteaed

    Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete...
 • KAK-i tulevikuõpetaja
  • avatud kogukond
  • 17 liiget

  KAK-i tulevikuõpetaja

  Enesetäiendus
 • Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (VKrK)
  • suletud kogukond
  • 19 liiget

  Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (VKrK)

  Üha enam kolib asjaajamine ja dokumendihaldus internetti. Suurem osa informatsioonist liigub samuti interneti teel. Igapäevases elus on oskus kasutada infotehnoloogilisi vahendeid oma elu paremaks korraldamiseks asendamatud. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate sotsiaalsete tarkvaradega,...
Haridus- ja Noorteamet