Arvutiga joonistamine (grupp on täis!)


suletud kogukondKogukonna liikmed: 47
Omanik: Evi TarroTüüp: Õpikogukond

Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel. Õppimisürituse lõputööd.

Toimumise aeg: 26.09.-17.10.2011. (Lisanädal 17.10-24.10 Virtuaalnäitus ja kommentaarid näitusele).
NB! REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD. Üle 50 kursuslase vastu ei võeta.

Kevadel, märtsis 05.03-02.04.2012 (koos virtuaalnäituse nädalaga) toimub kordus-õppimisüritus, kui on veel huvilisi. Registreerumine kevadisele õppimisüritusele SIIN või võib kohe ühineda kogukonnaga Arvutiga joonistamine 2.  Registreerunutele saadetakse nädal enne õppimisürituse algust e-mailile meeldetuletus.

Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud arvutiga joonistamisest ning enda koostatud töölehtede/slaidesitluste/diplomite kaunistamisest oma arvutijoonistustega

Tunnistus: Õppimisüritusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada 24. oktoobriks kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Eesmärgid: Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel õpilaste kujutlusvõime ja loovuse arendamiseks. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtetega tutvumine.

Õppimisürituse kava:

1. nädal 26.09-02.10.2011

  1. Kursusega tutvumine, enesetutvustus
  2. Koolielu kasutajaprofiili korrastamine (ees- ja perekonnanimi, kooli nimi)
  3. programmi Inkscape installeerimine
  4. tutvumine Inkscape põhijuhendiga
  5. näidisharjutus "Maja looduses".  1. nädala ÜLESANDED.

2. nädal 03.10-09.10.2011

  1. Kujundite kombineerimine
  2. Vabakäejoon. Bezier'i tööriist.
  3. Näidisharjutus Loomade/kujundite joonistamine kasutades kujundeid, kujundite kombineerimist, vabakäejoont ja Bezier'i tööriista või Lihtne ilus sügispilt või Katsetus vabal temal. 2. nädala ÜLESANDED

3. nädal 10.10-17.10.2011

  1. Tekstitrikid. Näidisharjutus
  2. Lõputöö:

Pildi joonistamine Inkscape programmiga EENeti arvutijoonistuste võistluse "Kohtume metsas!" teemal. Võistlusel osalemine ei ole kohustuslik!

või

õpilastele näidisülesande/töölehe koostamine

3. lõputöö avaldamine kogukonna blogis

4. Tagasiside  3. nädala ÜLESANDED

4. lisanädal 17.10-24.10.2011 Virtuaalnäitus  4. nädal Lõpetajad

Tööde lõpetamine ja avaldamine (vajadusel, hilinejad). Kogukonna blogisse kujunenud virtuaalnäituse külastamine ja vähemalt kahe kursusekaaslase töö kommenteerimine

Küsimuste ja probleemide jaoks on avatud ARUTELUD

Õppimisüritust korraldavad Võru õpetajad  Evi Tarro, Krista Kõlli ja Ene Moppel.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet