E-raamatud õppetöös


suletud kogukondKogukonna liikmed: 42
Omanik: Tuuli KoitjärvTüüp: Õpikogukond

KURSUS ON LÕPPENUD!

Õppimisürituse toimumise aeg 19.sept - 16.okt 2011

NB! Rühm on komplekteerunud. Suure huvi tõttu toimub jaanuaris uus samateemaline õppimisüritus.

registreerumine 09.01. - 15.01.2012
õppimisüritus 16.01 - 12.02.2012

Jaanuarikoolitusele saab eelregistreeruda lingi kaudu.

Registreerumine alates 12. sept 2011 (Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud õpetajad lingi "Esita liitumistaotlus" kaudu). Liikmete arv piiratud (kuni 40).
Sihtrühm: algklassiõpetajad, keeleõpetajad, projektitöös osalevad erinevate õppeainete õpetajad, haridustehnoloogid, infotehnoloogid, lasteaiaõpetajad

Eesmärgid:

  • õpib kasutama erinevaid e-raamatu koostamise ja võrgukirjastuse keskkondi
  • avaldab virtuaalseid raamatuid
  • oskab erinevate meetodite abil toetada õpilaste loovust õppimisüritusel käsitletavate keskkondade kaudu
  • toetab õpetajate loovust, leidmaks võimalusi e-raamatu kasutamisel õppetöös selle huvitavamaks muutmise eesmärgil

Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes tutvub vähemalt ühe e-raamatu koostamise ja ühe võrgukirjastuse keskkonnaga, avaldab kummaski neis vähemalt ühe töö ning täidab tagasiside ankeedi. Lisaks osaleb kursuslane aruteludes teemal, kuidas antud keskkondi õppetöös kasutada ja kommenteerib vähemalt ühe kaaskursuslase poolt valminud e-raamatut.

Õppimisürituse tegevuskava:
1. nädal (19.09-25.09.2011)
- enesetutvustus (kogukonna lehed)
- tutvumine erinevate
e-raamatu loomise ja võrgukirjastuse keskkondadega (kogukonna failid)

2. nädal (26.09-2.10.2011)
- praktiline töö juhenditega  ja keskkondade rakendamise võimalused õppetöös – keskkondade head ja vead ning küsimused (lisada keskkondi tutvustavate lehtede juurde- kogukonna lehed )

3.-4.nädal (3.-16.10.2011)
- tööde lõpetamine ja
avaldamine (kodutöö lisada lingina või vistutada kogukonna blogisse.)
- vähemalt ühele kaaskursuslase raamatule hinnangu andmine (kommentaar lisada kogukonna blogisse)

Koolitajad: Tuuli Koitjärv ja Tiia Salm

Õppimisüritusel saadud kogemusi rakendage konkursil!

KONKURSID ÕPILASTELE

"Minu raamat/õpik"
Raamatud on toredad ja kasulikud, eriti kui ise autor olla. Tiigrihüppe haridusportaal Koolielu kutsub õpilasi osalema konkursil, mille eesmärgiks on luua virtuaalne raamat või õpik. Õpilane võib luua oma e-õpiku mõne õpitava teema/aine kohta, teha oma luule-, pildi- või esimese juturaamatu.

Konkursi tingimused:
- Osalema oodatakse lasteaia ning I-III kooliastme (1.-9. klassi) lapsi.
- Võistlustöid hinnatakse kahes vanusegrupis: lasteaed, I kooliaste, II kooliaste, III kooliaste.
- Osaleda võib nii individuaalselt kui ka gruppidena (grupis kuni 6 õpilast).
- Sobiva e-raamatu loomise keskkonna valivad õpilased kas ise või õpetaja abiga (näide).   
- Oma e-raamatu loomisel žanrilisi piire pole.
- Konkursitöö sisaldab originaalloomingut sh ka illustratsioonid.
- Töö vastab autoriõigustele.
- Konkursi raames valminud tööd tuleb varustada Creative Commons´i litsentsiga Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License.

Žürii hindab konkursitöö sisu, edasiantu selgust ja autorite loovust. Hindamisel lähtutakse Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetest.  
- Hindamismudel: http://koolielu.edu.ee/hindamismudelid/index.php?tegevus=print&hmid=530 
- Konkursitöö tuleb esitada: link 
- Tähtaeg: 1. detsember 2011

- Auhinnad:
I koht – MP3-mängija
II koht – Komplekt: juhtmeta hiir ja kõrvaklapid
III koht – Tiigrihüppe/Koolielu sümboolikaga mälupulk ja pastakas.
Žüriil on õigus välja anda eripreemiaid ja preemiaid ümber jagada.   

Lisaküsimustega pöörduda: Anu Peri, Hene Binsol

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet