iTEC Eesti


suletud kogukondKogukonna liikmed: 54
Omanik: Ingrid MaadvereTüüp: Ainealane kogukond

iTEC Innovaatilised tehnoloogiad õppima kutsuvas klassiruumis

iTEC on Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt, mille raames uuritakse, kuidas tehnoloogia lähima 5-10 aasta jooksul koolitöös võiks rakendust leida. Projekti juhib European Schoolnet.

Projekt algas  2010. aasta septembrikuus ning kestab 2014. aastani. ITECi meeskonda kuuluvad partnerid 27 Euroopa riigist, nende hulgas on haridusministeeriumide, tehnoloogiafirmade ning arendus- ja uurimiskeskuste esindajaid. Projekti käigus uuritakse, kuidas koolid infotehnoloogiat kasutavad ning seejärel pakutakse koolidele välja uuenduslikke õpistsenaariume. Luuakse ka stsenaariume toetavad töövahendid (keskkonnad ja tarkvara) ja õppematerjalid ning katsetatakse nende rakendamist õppetöös. Tähelepanu keskpunktis on õpistrateegiaid, mis üheltpoolt võimaldavad koostöös õppimist ning teisalt õppetöö personaliseerimist. Olulisemate töövahenditena nähakse puutetundlikke pindu (interaktiivne tahvel, puutetundlikud ekraanid, nutitelefonid jne) ning nendega seotud rakendusi.

Tiigrihüppe Sihtasutuse ülesanne on ühe projektipartnerina uuenduslike õpistsenaariumide testimine Eesti koolides ning rahvusvahelise tehnilise tugikeskuse töö koordineerimine.

Täiendav info projekti kodulehelt http://itec.eun.org, http://iteceesti.wordpress.com/facebookis, samuti Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloogi Ingrid Maadvere ajaveebist http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/search/label/iTEC

2. tsükli klasside registreerimine https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDdkdkR5Mjl3UTlZdWZnT2s3cG9fYlE6MQ#gid=0

Projektijuht Martin Sillaots
e-post: martins(att)tlu.ee
Pedagoogiline nõustaja Ingrid Maadvere
e-post: ingrid(att)tiigrihype.ee

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet