Hindamismudelid II


suletud kogukondKogukonna liikmed: 33
Omanik: Veiko HaniTüüp: Õpikogukond

1. Kursuse eesmärgid

  • tutvustada kujundava hindamise põhimõtteid
  • õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid

2. Õppeprotsessi kirjeldus

  • iseseisev töö (materjalide läbitöötamine, oma arvamuse kujundamine, kodutööde sooritamine ja lisamine tähtaegselt)
  • osalemine grupiaruteludes
  • kaaslaste kodutöö kommenteerimine

3. Kursuse ajakava

I nädal - 14. - 20. november (sissejuhatus, enesetutvustus, kujundav hindamine)
II nädal - 21. - 27. november (hindamismudelid kui kujundava hindamise rakendamise võimalus, erinevad hindamismudelite veebikeskkonnad, hindamismudelite loomine)
III nädal - 28. november - 11. detsember (hindamismudelite rakendamine õppetöös)

4. Kohustuslikud nõuded

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes, luua ja kasutada koolis vähemalt ühte hindamismudelit ning anda tagasisidet hindamismudeli kasutamise kohta.

5. Kursuse organiseerimise ja läbiviimisega seotud isikute
kontaktandmed:

Tiia Niggulis: tiianiggulis[ät]hotmail.com

Veiko Hani: veiko.hani[ät]gmail.com

 


This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet