• Kogukonnad
  • Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks

Hindamismudelid kujundava hindamise toetamiseks


suletud kogukondKogukonna liikmed: 15
Omanik: Laine AluojaTüüp: Õpikogukond

1. Kursuse eesmärgid

  • tutvuda hindamismudelite kasutamise võimalustega kujundaval hindamisel
  • õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid

2. Õppeprotsessi kirjeldus

  • iseseisev töö (materjalide läbitöötamine, oma arvamuse kujundamine, kodutööde sooritamine)
  • osalemine grupiaruteludes
  • kaaslaste kodutöö kommenteerimine

3. Kursuse ajakava

I nädal - 28. november - 04. detsember (enesetutvustus, kujundav hindamine, kogemus kujundava hindamise kasutamisel).
II nädal - 05. - 11. detsember (hindamismudelite kasutamine ja kogemuste jagamine, erinevad hindamismudelite veebikeskkonnad, hindamismudelite loomine).
III nädal - 12. - 18. detsember (hindamismudelite kasutamine
(näiteks: õpimapi, ülesande lahendamise, käitumise, hoolsuse jne. hindamismudelid)).

4. Kohustuslikud nõuded

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes, luua ja kasutada koolis vähemalt ühte hindamismudelit ning anda tagasisidet hindamismudeli kasutamise kohta.

5. Kursuse organiseerimise ja läbiviimisega seotud isikute
kontaktandmed:

Laine Aluoja: aluojalaine[ät]gmail.com

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet