• Kogukonnad
  • E-kursus "Koostööprojektid õppetöös"

E-kursus "Koostööprojektid õppetöös"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 17
Omanik: Laine AluojaTüüp: Õpikogukond

Projektõpe on meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb.

Toimumise aeg: 12. detsember 2011 - 05. veebruar 2012
Liituda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Esita liitumistaotluse" kaudu.
Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud projektõppest ja koostööprojektidest.
E-kursusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes on esitanud kursuse käigus kõik iseseisvad tööd ja osalenud rühmatöödes.
Kursuse maht: 24 tundi, kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Eesmärgid:
Pärast kursuse lõppu kursuslane

  • teab projektõppe metoodikat,
  • oskab koostada  projektikava ja seda siduda projektiideega,
  • oskab valida projektitööks erinevaid veebivahendeid,
  • oskab koostööprojekti läbi viia.

Õppimisürituse kava:
I nädal (12.12 – 18.12. 2011) Tutvumine, varasema projektõppe kogemuse jagamine.
II nädal (19.12 – 25.12. 2011) Projektõppe metoodikaga tutvumine
VAHEAEG
III nädal (02.01 – 08.01. 2012) Rahvusvahelised koostööprojekid - eTwinning


IV nädal (09.01 – 15.01. 2012) Koostööprojekti idee loomine, veebivahendite valimine projektitööks
V nädal  (16.01 – 22.01. 2012) Koostööprojekti kava koostamine, veebilehe loomine,  projektiga alustamine
Vahenädal (23.01 – 29.01. 2012)  Töö õpilastega, projekti läbi viimine
VI nädal (30.01 – 05.02. 2012) Projekti läbiviimise kogemuse jagamine, kokkuvõtted
Koolitaja: Laine Aluoja
e-mail: aluojalaine[ät]gmail.com

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet