Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

Navigatsioon

  • Kogukonnad
  • Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös

Veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamine õppetöös


avatud kogukondKogukonna liikmed: 41
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Toimumise aeg: 19. märts – 8. aprill 2012
ÕPPIMISÜRITUS ON KOMPLEKTEERUNUD!
Registreerumine: 12. märts – 18. märts 2012
Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud veebipõhiste testide ja küsitluste kasutamisest õppetöös.
Õppimisüritusel osalemist tõendava tunnistuse saab iga kursuslane, kes loob vähemalt ühe küsitluse ja ühe testi koostamise keskkonnaga, avaldab kummaski neis vähemalt ühe töö ning täidab tagasiside ankeedi. Lisaks osaleb kursuslane aruteludes teemal, kuidas antud keskkondi õppetöös kasutada ja kommenteerib vähemalt ühe kaaskursuslase poolt valminud küsitlust või testi.
Kursuse maht: 12 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse.
Eesmärgid:
Pärast õppimisürituse lõppu osaleja

  • oskab luua veebipõhiseid küsitlust ja testi,
  • neid kasutajatele välja jagada,
  • avaldada oma veebilehel,
  • analüüsida tulemusi.

Õppimisürituse kava:
I nädal (19.03 - 25.03.2012) Enesetutvustus; tutvumine erinevate küsitluste ja testide loomise keskkondadega ning rakendamise võimalustega õppetöös; küsitluste, testide avaldamiseks kodulehekülje loomine.
II nädal (26.03 – 1.04.2012) Küsitluse ja testi loomine, avaldamine.
III nädal (2.04 – 08.04. 2012) Teiste testidega tutvumine, hindamine ja tagasiside andmine.

Koolitaja: Laine Aluoja

e-mail: aluojalaine[at]gmail.com

Haridus- ja Noorteamet