• Kogukonnad
  • Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine

Finantskirjaoskuse õppematerjalide loomine


suletud kogukondKogukonna liikmed: 23
Omanik: Ene SaarTüüp: Projektikogukond

Finantskirjaoskuse õpetamise metodoloogilised juhendid ja õppematerjalid kõigile kooliastmetele. Koostajad on erinevate ainete õpetajad.

Välja töötatav materjal on töölehtede kujul, hõlmates nii õppematerjali (teooria ja ülesanded) koos metoodilise juhendiga millistes ainetes ja millisel tasemel saab materjali finantskirjaoskuse arendamiseks kasutada. Töölehed oleks veebipõhised ja printerisõbralikud (must-valge väljatrükk).

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.