E-kursus "Second Life koolielus 3"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 13
Omanik: MaarjaTüüp: Õpikogukond

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

Kirjeldus:

Virtuaalmaailmades veedavad õpilased päris palju aega. Eriti suured huvilised on poisid, kes mõnda virtuaalsesse mängu end ära kaotada võivad. Second Life ehk Teine Elu on virtuaalmaailm, mis sarnaneb pärismaailmale. Käesoleval e-kursusel saavad õpetajad kogemuse virtuaalmaailmas olemisest ja tegutsemisest. Õpilasi kursusele kaasa haarata pole vaja. Proovime koos leida Second Lifest võimalusi, kuidas virtuaalmaailma õppetöösse rakendada. Kursusel osalemiseks on vaja hea internetiühendusega arvutit ja kõrvaklappe koos mikrofoniga.

Sihtgrupp: Üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad.

Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.
Eesmärgid:

* Tutvuda virtuaalmaailmaga Second Life.

* Saada kogemus virtuaalmaailmas tegutsemisest.

* Leida võimalusi, kuidas Second Life rakendada õppetöösse.


Kursuse aeg ja sisu:
1.nädal (24.09.2012-30.09.2012): Second Life installeerimine, avatari kujundamine, koosolek, tutvustamine, liikumine.

2.nädal (01.10.2012-07.10.2012) : teleport, riietumine, oma kaustade haldamine, profiil.

3.nädal (08.10.2012-14.10.2012) : sõbrad, kaamera, pildistamine.

4.nädal (15.10.2012-21.10.2012): põnevad paigad Second Lifes, hariduslik otstarve, ekskursioon.

5 ja 6.nädal (22.10.2012-04.11.2011)  : õpetajad viivad läbi ekskursioone, lõpupidu.


Kursuse läbiviijad: Ülle Halliste ja Maarja Sootalu

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.