Arvutiga joonistamine 4


suletud kogukondKogukonna liikmed: 52
Omanik: Evi TarroTüüp: Õpikogukond

Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel. Õppimisürituse lõputööd.

Toimumise aeg: 24.09.-14.10.2012. (Lisanädal 15.10-21.10 Virtuaalnäitus ja kommentaarid näitusele). Osaleda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Saada liitumistaotlus" kaudu.

Sihtrühm: kõik õpetajad, kes on huvitatud arvutiga joonistamisest ning enda koostatud töölehtede/slaidesitluste/diplomite kaunistamisest oma arvutijoonistustega

Tunnistus: Õppimisüritusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada 21. okt kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Eesmärgid: Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel õpilaste kujutlusvõime ja loovuse arendamiseks. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtetega tutvumine.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet