IKT ja loovus lasteaias


suletud kogukondKogukonna liikmed: 34
Omanik: Anu PeriTüüp: Õpikogukond

Rühm on komplekteeritud!

Käesoleval õppeaastal alustame esimese spetsiaalselt lasteaiaõpetajatele mõeldud veebipõhise kursusega, et tutvustada läbi mugava õppimisvõimaluse lastele sobivaid mänge ning programme.

Miks kasutada lasteaias kaasaegseid tehnoloogiaid?

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) vahendite mõtestatud ja mõõdukas kasutamine

 • toetab lapse mõtlemist ja keskendumisvõimet
 • arendab mälu ning silma ja käe koostööd
 • on motiveeriv ja aitab õpitut paremini omandada ning kinnistada

Kursuse lühikirjeldus:
Kursusel tutvutakse lasteaialastele sobivate ja õppekavaga seotud arvutisse laetavate mänguprogrammidega ning veebimängudega. Õpitakse kasutama nii arvutisse laetavaid kui ka veebis kasutatavaid joonistus- ning puslede loomise programme. Saadakse ideid, kuidas kasutada fotosid, videoid ja animatsioone õppetöös. Tehakse fotolugusid ja luuakse rääkivaid pilte. Koostöös saadakse mõtteid, kuidas IKT vahendeid lasteaias kasutada, et õppimine oleks lastele põnev ja sisukas.

Kursuse läbiviijad: Anu Peri ja Kristi Rahn

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, eelkooliõpetajad. Kursus sobib algajatele.

Kursuse maht: 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse.

Aeg: 1.10-28.10.12

Kursuse eesmärk

 • Tutvuda lasteaiale sobivate arendavate mänguprogrammide ning keskkondadega
 • Õppida kasutama lihtsaid joonistusprogramme
 • Tutvuda autoriõigustega
 • Tutvuda vabavaraliste pildikogudega
 • Õppida looma fotoesitlust ning „rääkivat“ pilti
 • Õppida looma puslesid
 • Leida võimalusi, kuidas kasutada õppetöös animatsioone ja videoid
 • Toetada ja julgustada õpetajat kasutama IKT vahendeid laste loovuse arendamisel


Peamised IKT vahendid, mida õpitakse kasutama: Sebran, MiniSebran, GCompris, Drawing for Children, TuxPaint, Photostory, Fotobabble, erinevad eelkooliealistele mõeldud veebikeskkonnad

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/. Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" (tee klõps väikesel noole sõna Koolitused ees) ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee. EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Kui olete EKISes registreerunud, tuleb liituda Koolielus vastava koolituskogukonnaga: minge koolituskogukonna lehele ja vajutage paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet