• Kogukonnad
  • Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus

Esimesed sammud programmeerimises. Sissejuhatav õppimisüritus


suletud kogukondKogukonna liikmed: 41
Omanik: Kristi RahnTüüp: Õpikogukond

 

Selle e-õppimisüritusega soovime õpetajatele anda julgust ja teadmisi õpetamaks algklassilastele programmeerimist. Programmeerimine arendab õpilaste loogilist mõtlemist ja matemaatilisi võimeid, õpetab neid süsteemsemalt mõtlema, olles samas mänguline ja huvitav.

Grupp on komplekteerunud!

Toimumise aeg: 22. oktoober – 25. november 2012
Registreerumine: 4. oktoober – 18. oktoober 2012, grupi täituvuseni
Sihtrühm: klassiõpetajad, kes on huvitatud programmeerimise õpetamisest algklassiõpilastele

Osalejate piirarv: 30

Kursuse maht: 16 tundi, õppimisürituse lõpetajad saavad tunnistuse.
Eesmärgid:

Õppimisüritusel osalejad saavad ülevaate baasoskustest, mis aitavad lastel jõuda programmeerimiseni. Tutvutakse hiire-, klaviatuuri-, loogika- ja mõtlemismängudega. See on ettevalmistav õppimisüritus,  mille abil luuakse õpilaste valmisolek programmeerimisega tegelemiseks. Antakse ka esmased teadmised programmeerimisega seotud mõistetest ja programmidest.

  • Juhendada õpetajaid programmeerimise õpetamise jaoks vajalike üldoskuste andmisel: hiiretöö, klaviatuuri kasutamine, internetis liikumine
  • Anda ülevaade mängudest, mis aitavad lastel arvutikasutamise baasoskusi arendada
  • Pakkuda valik mängudest, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks                1. kooliastmes eeltööna programmeerimisele
  • Anda esmane ülevaade programmeerimisest ja sellega seotud olulisematest mõistetest
  • Toetada õpetajaid, et nad  julgeksid ja oskaksid  õpilasi programmeerimisega tegelema suunata

 

Peamised teemad ja IKT vahendid, keskkonnad, mida õpitakse kasutama:

  • G-Compris, veebipõhised hiire- ja klaviatuurimängud, mõtlemis- ja loogikamängud, programmeerimisega seotud mängud

 

Õppimisürituse kava:

I nädal: tutvumine, hiire- ja klaviatuurimängud, GCompris

II nädal: loogika- ja mõtlemismängud veebis

Vahenädal

III nädal: mis on programmeerimine- ülevaade programmeerimisega seotud mõistetest; kergemad programmeerimise juurde juhatavad mängud

IV nädal: veidi keerulisemad programmeerimise juurde juhatavad mängud, kokkuvõtted

Koolitajad: Kristi Rahn; Kristi Saarpuu

e-mail: kristi.rahn@gag.ee; kristi.saarpuu@gag.ee


Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks, kuid seda tingimusel, et olete eelnevalt EKISes registreerunud.

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet