IKT lõimimine võõrkeelte tundidesse.


suletud kogukondKogukonna liikmed: 41
Omanik: Meeri SildTüüp: Õpikogukond

Kogukond koolituskursuse  IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva jaoks


This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet