Hindamismudelid


suletud kogukondKogukonna liikmed: 28
Omanik: Veiko HaniTüüp: Õpikogukond

NB! Registreeruma peab nii Koolielu kogukonda kui ka EKISi. Koolitaja kinnitab Koolielu kogukonnas AINULT need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes!

NB! Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb klõpsata "Koolitused" sõna ees oleval väikesel noolel ning valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

Materjalid leiate vasakult Kogukondade leheküljed alt.

Kirjeldus

1. Kursuse eesmärgid

  • tutvustada kujundava hindamise põhimõtteid
  • õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid

2. Õppeprotsessi kirjeldus

  • iseseisev töö (materjalide läbitöötamine, oma arvamuse kujundamine, kodutööde sooritamine ja lisamine tähtaegselt)
  • osalemine grupiaruteludes
  • kaaslaste kodutöö kommenteerimine

3. Kursuse ajakava

I nädal - 26. november - 2. detsember (sissejuhatus, enesetutvustus, kujundav hindamine)
II nädal - 3. - 9. detsember (hindamismudelid kui kujundava hindamise rakendamise võimalus, erinevad hindamismudelite veebikeskkonnad, hindamismudelite loomine)
III nädal - 10.  - 16. detsember (hindamismudelite rakendamine õppetöös)

4. Kohustuslikud nõuded

Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda aruteludes, luua ja kasutada koolis vähemalt ühte hindamismudelit ning anda tagasisidet hindamismudeli kasutamise kohta.

5. Kursuse organiseerimise ja läbiviimisega seotud isikute 
kontaktandmed:

Tiia Niggulis: tiianiggulis[ät]hotmail.com

Veiko Hani: veiko.hani[ät]gmail.com

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet