Erivajadustega laps tavakoolis


suletud kogukondKogukonna liikmed: 22
Omanik: Pille Tina-KuusikTüüp: Õpikogukond

Erinevate erivajadustega õpilasi satub tavakooli üha enam. Kursuse eesmärgiks on tutvustada võimalusi, mis aitavad tagada igale õpilasele võimetekohase hariduse. Kursuse raames räägitakse kaasamise eeldustest, individuaalse õppekava koostamise põhimõtetest. Tutvustatakse õppematerjalide loomise ja kohandamise võtteid ning kaasava tehnoloogia vahendeid.

Kursus toimub Euroopa Komisjoni rahastatava projekti SENNET raames, mis keskendub hariduslike erivajadustega laste integreerimisele tavakooli IKT toel (http://www.tiigrihype.ee/et/sennet. Koolituse materjalid on kokku pandud inglise keelse kursuse baasil, mis on osaliselt kohandatud ja tõlgitud. Kuid mitmed materjalid, videod ja esitlused on inglise keeles.

Koolitaja: Pille Tina-Kuusik, Harjumaa Õppenõustamiskeskuse logopeed

Sihtgrupp: põhikooli õpetajad, kelle klassis õpib õpiraskustega lapsi.

Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Osalejaid kuni 20.

Kursuse eesmärgid:
Teadvustada hariduslike erivajaduste (HEV) olemust ja HEV õpilaste kaasamise eeldusi.
Tutvuda individuaalse õppekava koostamise põhimõtetega.
Harjutada universaalse õpimudeli (Universal Design of Learning) järgi õppematerjalide kohandamist.

Ajakava
1. nädal (14.01 - 20.01) Hariduslik erivajadus ja kaasamine
2. nädal (21.01 - 27.01) Õpilase arengu jälgimine ja toetamine
3. nädal (28.01 - 03.02) Erivajadustega õpilaste toetamine koolis, individuaalne õppekava
4. nädal (04.02 - 10.02) Universaalne õppimise mudel (UDL), õppematerjalide otsimine, kohandamine
5. nädal (11.02 - 17.02) Tugitehnoloogia
6. nädal (18.02 - 24.02) Kokkuvõtted, tagasiside

Registreerimine

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab Koolielu kogukonnas ainult need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes!

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet