• Kogukonnad
  • E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"

E-kursus "Ühistöövahendid Koolielus 1"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 28
Omanik: Ingrid MaadvereTüüp: Õpikogukond

Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku liiga vähe arendatakse. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kõike õpitut saab õpetaja kohe õpilastega ka arvutiklassis järele proovida.

Kursuse läbiviijad: Siret Lahemaa, Ingrid Maadvere
Sihtgrupp: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, õppealajuhatajad.

Kursuse maht: 24 tundi (6 nädalat), kursuse lõpetajad saavad tunnistuse.

Osalejaid kuni 25.

Kursuse eesmärgid:

  • Tutvuda rühmatöö metoodikaga.
  • Õppida kasutama erinevaid veebivahendeid, mis võimaldavad rühmatööd.
  • Õppida organiseerima rühmatööd.
  • Viia õpilastega läbi rühmatöö kasutades IKT vahendeid.

Kursuse aeg ja sisu:

1. nädal (14.01-20.01): mis on rühmatöö, ideekaart (Mindomo).
2. nädal (21.01-27.01): rühmatöö õppetöös, ajurünnakuvahendid (Tricider, Answer Garden).
3. nädal (28.01-03.02): rühmade moodustamine (TeamUp).
4. nädal (04.02-10.02): rühmatöö organiseerimine, ühiskirjutamine.
5. nädal (11.02-17.02): rühmatöö toetamine ja hindamine, erinevad ühistöövahendid.
vahenädal (18.02-24.02) 
6. nädal (25.02-3.03): kokkuvõte kursusest.

Kursus on läbi ning aeg on tunnistusi jagada. Kui näete oma nime taga :), logige sisse EKISEsse ja täitke ära tagasisideankeet. Siis saate digitaalse tunnistuse. Teistel on kursuse lõpetamiseks veel aega 10 päeva. Peame leidma ühise aja veebikohtumiseks.

Registreerimine

Sel õppeaastal toimub kõikidele Tiigrihüppe koolitustele registreerumine läbi infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja õige koolitus ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge vastava kogukonna lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks.

NB! Koolitaja kinnitab ainult need osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud EKISes!


This group's membership is closed and its content is accessible only by members.