Kriitiline mõtlemine ja refleksioon


suletud kogukondKogukonna liikmed: 7
Omanik: Georgi SkorobogatovTüüp: Ainealane kogukond

Antud kogukond hõlmab 2009/2010 õppeaasta kevadsemestril Tallinna Ülikooli andragoogika bakalaureuseõppe õppekava KAN 6023 "Kritiiline mõtlemine ja kriitiline refleksioon" aine läbivaid üliõpilasi

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet