Arvutiga joonistamine 5


suletud kogukondKogukonna liikmed: 33
Omanik: Evi TarroTüüp: Õpikogukond

Uue RÕKi järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada töölehtede koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel.

Toimumise aeg: 04.02.-24.02.2013. (Lisanädal 25.02-04.03 Virtuaalnäitus ja kommentaarid näitusele). Osaleda saavad Koolielu kasutajaks registreerunud "Saada liitumistaotlus" kaudu.

Sihtrühm: nii üldhariduskoolide kui lasteaedade õpetajad, kes on huvitatud arvutiga joonistamisest ning enda koostatud töölehtede/slaidesitluste/diplomite kaunistamisest oma arvutijoonistustega

Tunnistus: Õppimisüritusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada 04. märtsiks 2013 kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Eesmärgid: Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel õpilaste kujutlusvõime ja loovuse arendamiseks. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtetega tutvumine.

1. nädal (4.02 - 10.02)

2. nädal (11.02 - 17.02)

3. nädal (18.02 - 24.02)

Registreerumise info

Koolitustele registreerumine toimub läbi koolide infosüsteemi aadressil https://kis.hm.ee/.

Keskkonda saab sisse logida ID-kaardi abil. Kui ajutiselt ei saa  ID-kaarti kasutada, siis on võimalus sisse logida ka parooliga, parooli saamiseks tuleb pöörduda oma kooli EKISe administraatori poole (tavaliselt on selleks sekretär või infojuht). Kui kasutajal ei olnud  varem EKISe kontot, siis esmakordsel sisselogimisel ID-kaardiga  küsitakse e-posti aadressi, kooli ja ametit. Sisse logides näete avalehel plokki "Tiigrihüppe IS". Selles plokis tuleb valida "Koolitused" ning nende seast valida välja koolitus "Arvutiga joonistamine" (otselink siin) ja klikkida "Registreerun". Tutvuge ka täpse juhendiga. Tehniliste probleemide puhul pöörduge kis@hm.ee

EKISes saavad koolitustel osalejad täita ka tagasisideküsitluse, samuti saab sellele järgnevalt  elektroonse tunnistuse, mille võib soovi korral ise välja trükkida.

Koolielu koolituste puhul tuleb lisaks liituda vastava Koolielu koolituskogukonnaga nagu varemgi. Selleks minge kogukonna "Arvutiga joonistamine" lehele ja klikkige paremal üleval kastil "Palu liikmelisust". Koolitaja kinnitab teid seejärel osalejaks. Osalejaks kinnitatakse vaid need, kes on eelnevalt EKISes registreerunud.

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Harno logo