• Kogukonnad
  • Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Jõõpre PK

Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad Jõõpre PK


suletud kogukondKogukonna liikmed: 12
Omanik: TiiuLeTüüp: Õpikogukond

Kursuse “Loovus ja IKT” sisuks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid.

Kursuse väljatöötajad ja arendajad on Meeri Sild, Ingrid Maadvere, Tiia Niggulis, Laine Aluoja.

Kursust toetavad: Euroopa Sotsiaalfond ja Tiigrihüppe Sihtasutus.

Kursuse “Loovus ja IKT” sisuks on tutvustada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja loovuse arendamise internetipõhiseid ühistöö vahendeid. I moodul Loovus. Loovuse äratamise meetodid II moodul 6 mõttemütsi meetod. Esitlusvahendid III moodul Loovtöö III kooliastmes. Loovtöö esitlemise vahendid. IV moodul Loovus ja hindamine. Kokkuvõte kursusest.

Kursuse eesmärk Tutvustada ja õpetada erinevaid loovuse äratamise meetodeid ja vahendeid.

Kursuse maht 16 tundi auditoorset õpet 4 tundi iseseisvat tööd 0,5 AP

Sihtgrupp Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhtkond ja kutseõppeasutuste üldainete õpetajad.

Vajalikud eelteadmised Omandatud õpetajate I taseme haridustehnoloogilised pädevused. Kursus toetab II taseme pädevusi.

Õppekava Loovus Loovuse äratamise meetodid Ühistöövahendid Koolielu portaal 6 mõttemütsi meetod Esitlustarkvara Prezi Mõistekaardi tarkvara Mindomo Loovtöö ja riiklik õppekava Loovtöö esilemise vahendid Pildiesitluste vahend PhotoPeach Plakatite loomise keskkond Glogster Loovus ja hindamine Hindamismudelite kasutamine loovtöö hindamisel

Meetodid Kursus toetub erinevatele aktiivõppemeetoditele (rühmatöö, probleemõpe, uurimusõpe, individuaalne töö, e-õpe jne).

 

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet