Kursus "Õpetaja loob ja jagab"


suletud kogukondKogukonna liikmed: 13
Omanik: Laine AluojaTüüp: Ainealane kogukond

Kursus Türi Valla lasteaedade õpetajatele
Kursuse käigus tutvutakse

  • kodulehe loomisega,

  • e-raamatute koostamisega,

  • interaktiivsete mängude loomise keskkondadega. 

Õpitakse looma helifaile, GIF animatsioone.
Koostama virtuaalset veebipõhist lingikogu.
Lõputööna valmib igal kursuslasel koduleht, milles kajastub koolitusel õpitu/tehtu.

I moodul
26.02
Sissejuhatus, autoriõigused, õpetaja IKT-alased pädevused, kodulehekülje loomine

II moodul
05.03
Interaktiivsed õppemängud, helifailid, GIF animatsioonid

III moodul
12.03
eRaamatud, veebikirjastused

IV moodul
26.03
Lingikogu, aukirjad, diplomid, tänukirjad, tunnistused
Kokkuvõte
Tagasiside http://kis.hm.ee keskkonnas

This group's membership is closed and its content is accessible only by members.

Haridus- ja Noorteamet